Những tác phẩm điêu khắc rất sáng tạo từ sách

(Tin180) Đây là những tác phẩm của nghệ sĩ người Canadia Guy Laramee. Từ những cuốn sách bình thường (thường là dày cộp), anh đã tạo ra những cảnh thiên nhiên khác nhau từ núi đến biển, từ thung lũng tới hang động. Tất cả đều rất sống động. Trong thời gian gần đây, điêu khắc trên sách là một trong những xu hướng nghệ thuật được các nghệ sĩ ưu thích khám phá và thu hút rất nhiều người quan tâm.

001-hot-book-sculptures-guy-laramee

002-hot-book-sculptures-guy-laramee

003-hot-book-sculptures-guy-laramee

004-hot-book-sculptures-guy-laramee

005-hot-book-sculptures-guy-laramee

006-hot-book-sculptures-guy-laramee

007-hot-book-sculptures-guy-laramee

008-hot-book-sculptures-guy-laramee

009-hot-book-sculptures-guy-laramee

010-hot-book-sculptures-guy-laramee