News - Events

tác phẩm điêu khắc từ sách
Posted November 12, 2012 0 comment(s)
(Tin180) Đây là những tác phẩm của nghệ sĩ người Canadia Guy Laramee. Từ những cuốn sách bình thường (thường là dày cộp), anh đã tạo ra những cảnh thiên nhiên khác nhau từ núi đến biển, từ thung lũng tới hang động. Tất cả đều rất sống động. Trong thời gian gần đ... + continue reading

Pages